Gruppens formål:

"Gruppens formål er at fremme kendskabet til pædiatrisk radiologi."

Pædiatrisk radiologi - et selvstændigt fagområde

Pædiatri (læren om børnesygdomme) er et anerkendt aldersbegrænset lægeligt speciale, der beskæftiger sig med sygdommes symptomer, forløb, behandling og prognose hos børn, dvs individer i vækst. Sygdomsmønsteret er pga barnets vækst helt forskelligt fra den voksnes, og sygdomsudredningen præges af barnets manglende eller ikke fuldt udviklede evne til at formulere sig og kooperere.

Ved diagnostiske radiologiske undersøgelser kræver barnet også speciel hensyntagen. Der findes i Danmark ikke specielle børnehospitaler. Den pædiatriske radiologi er derfor altid integreret i en almen radiologisk afdeling.

På hospitaler med en Pædiatrisk afdeling er det nødvendigt med en eller flere radiologiske speciallæger med interesse for børneundersøgelser, og især specialviden i fortolkningen af undersøgelsesresultaterne.

En del radiologiske undersøgelser af børn foretages på hospitaler uden pædiatrisk afdeling. Det kræver, at radiologen er veluddannet for at opnå de bedste resultater af undersøgelsen. Pædiatrisk Radiologi er da også en væsentlig del af uddannelsen til speciallæge i Diagnostisk Radiologi.

For at profilere delområdet Pædiatrisk Radiologi oprettede en gruppe danske speciallæger i Diagnostisk Radiologi med nu afdøde overlæge Mogens Egeblad (tidligere røntgenafdelingen på Amtssygehuset i Glostrup) i spidsen i 1991 Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi.

Foreningen havde ved generalforsamlingen i april 2004 i alt 34 medlemmer. Foreningen var en delforening under Dansk Radiologisk Selskab med referenceramme hertil.

Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi var associeret med European Society of Pediatric Radiology (ESPR). Foreningen blev nedlagt i april 2009. I stedet for blev der oprettet en interessegruppe: Forum for Pædiatrisk Radiologi. Gruppen modes to gange om året hvor der diskuteres aktuelle sager, patientcases, strålehygiejne, artikler, mv.

Billede

 
   

Bemærk: dette er en særlig HTML-udgave af dette site.
For at få den fulde oplevelse, skal du have installeret Flash-player. Flash version